PKBP

PKBP adalah singkatan dari Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

Program Pendidikan Khas Pembelajaran adalah sebuah program intergrasi yang diadakan untuk memenuhi keperluan pendidikan bagi pelajar-pelajar yang berkeperluan pendidikan khas. Program ini bermula beroperasi di SMK Sinar Bintang pada 6 Januari 2002 dengan bilangan enrolmen pelajar seramai 15 orang. Pelajar-pelajar ini adalah mereka yang didiagnos oleh pakar perubatan sebagai mengalami autisme, sindrom down, spastic, hiperaktif, hipoaktif, terencat akal sederhana dan sebagainya.

Pada awal pembukaannya seramai 5 orang guru dan seorang penyelaras mengendalikan program ini. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada 4 buah kelas. Pada tahun 2005 bilangan guru telah pun bertambah kepada 9 orang dan pelajarnya 42 orang. Sebanyak 6 buah kelas dibuka termasuklah 1 kelas untuk pelajar yang mengambil PMR. Seramai 8 orang pelajar mengambil PMR dan ia merupakan bilangan yang teramai berbanding pada tahun 2004 iaitu hanya seorang pelajar sahaja. Sekarang bilangan pelajar telah meningkat menjadi seramai 50 orang.

Mereka mengikut sukatan pelajaran yang diubahsuai bagi memenuhi keperluan pendidikan khas setiap pelajar. Mata pelajaran Kemahiran Hidup seperti memasak, berkebun, menjahit dan pertukangan diberikan penekanan yang lebih berbanding dengan mata pelajaran-mata pelajaran akademik yang lain. Seramai 5 orang pelajar lepasan PMR telah mengikuti program inklusif Matapelajaran Vokasional (MPV). Dua orang pelajar lepasan PMR telah berjaya mendapat tempat di Sekolah Menengah Vokasional Pendidikan Khas di Indahpura, Johor.

Aktiviti ko-kurikulum juga dijalankan seperti Kelab Tenpin Boling, Kelab Renang, Kelab Pencinta Alam dan unit beruniform Pengakap. Aktiviti ini dijalankan pada setiap hari Rabu setiap minggu.

Aktiviti Rekreasi luar dan lawatan juga diadakan mengikut takwim tahunan yang dirancang.

Falsafah Pendidikan Khas

Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Visi

Membentuk generasi berbudaya ilmu bertaqwa, berdaya maju dan berwawasan.

Misi

Menyediakan Pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar dengan keperluaan khas yang menjadikan mereka insan yang boleh berdikari, berjaya dalam hidup serta dapat memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan Negara.

  • Memberi perkhidmatan yang adil dalam pengajaran & pembelajaran yang kondusif.
  • Melaksankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah demi mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  • Memberi layanan dan perkhidmatan yang terbaik kepada warga sekolah dan ibu bapa/ penjaga.
  • Menyediakan satu bidang pengurusan kemahiran hidup bagi kanak-kanak pendidikan khas untuk berdikari.
  • Menyediakan kemudahan dan kelengkapan luaran & dalaman yang selesa, selamat dan berkualiti.
  • Membantu menyediakan keperluan teks Braille dan peralatan yang mencukupi.
  • Mempertingkatkan kemahiran social dan kecekapan mobility.
  • Melahirkan pelajar pendidikan khas yang cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum.
 
  SMK Sinar Bintang Jalan 34/38A, Taman Sri Bintang 52100 Segambut, Kuala lumpur
No. Tel : 0362733702 No. Fax : 0362778964 E-mel :info@smksb.edu.my